Tulo- ja muuttoilmoitus
Muuttoilmoitus suositellaan tehtäväksi taloyhtiölle ennen muuttoa. Muistathan ilmoittaa kaikkien muuttavien tiedot. Taloyhtiölle tehty muuttoilmoitus ei korvaa postiin tai maistraattiin tehtyä muuttoilmoitusta, eikä postiin tai maistraattiin tehty muuttoilmoitus välity taloyhtiölle. Muista tehdä uuteen osoitteeseen sähkösopimus, osoitteenmuutos ja kotivakuutus.

ILMOITUS TALOYHTIÖN REKISTERIN PIDOSTA
Tekemällä muuttoilmoituksen taloyhtiölle tällä sivustolla, ilmoittaja lisätään taloyhtiön talokirjalle sekä huoneistotietoihin sekä vuokrauksen yhteydessä syntyviin maksuvelvoite rekistereihin mm. autopaikkalista, saunavuorolista.

Kaikki muuttoilmoitukseen lisätyt tiedot lisätään huoneistotietojärjestelmään sekä talonkirjalle. Mikäli muuttoilmoituksen tekevä haluaa vuokrata taloyhtiöltä saunavuoron, autopaikan tai käyttää muita taloyhtiön erillislaskutettavia palveluita tulee muuttoilmoitukseen täyttää syntymäaika, puhelin numero ja sähköpostiosoite.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa taloyhtiön yhteistyökumppaneille, hallituksen jäsenille sekä muille tahoille jotka lain nojalla tietoja luovutettavaksi vaativat.

Henkilötietoja säilytetään taloyhtiön rekistereissä lain vaatiman ajan tai sen ajan, kun rekisteriin merkitty asuu taloyhtiössä tai kunnes mahdolliset maksuvelvoitteet taloyhtiölle on suoritettu.


Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisteröinnistä valvovalle viranomaiselle, joka suomessa on Tietosuojavaltuutetun toimisto puh. 0295666735 sähköposti. tietosuoja@om.fi sekä https://tietosuoja.fi/etusivu

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus rekisteriin liittymisestä, mikäli rekisteriin merkitty ei asu taloyhtiössä eikä maksuvelvoitteita taloyhtiötä kohtaa rekisteröidyllä ole.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsy häntä koskeviin tietoihin, pyytää tietojen oikaisua tai käsittelyn rajoittamista. Pyyntö käsittelyn rajoittamisesta voi estää taloyhtiöltä vuokrattavien autopaikka, saunavuoro ynnä muiden käytön. Rekisterimerkintä tiedustelut tulee osoittaa kirjallisesti toimisto@kortelainen.net tai Isännöitsijätoimisto Bonumis Oy, Virastotie 4, 43100 Saarijärvi. Rekisterimerkintä tiedustelu pyynnössä tulee ilmetä mitä taloyhtiötä tiedustelu pyyntö koskee.