Muutostyöhakemus
Ilmoitus muutos- tai korjaustyöstä taloyhtiölle. Luvan hakeminen on mahdollisesti maksullinen. Osakkaan osakehuoneistossa tekemistä tai teettämistä kunnossapito- ja muutostöistä on 1.7.2010 alkaen tehtävä kirjallinen hakemus taloyhtiön edustajalle. Hakemus täytyy tehdä kaikista sellaisista töistä, jotka voivat vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkaan hallinnassa oleviin tiloihin ja rakenteisiin.

KORJAUKSEN VALMISTUMISESTA ON ILMOITETTAVA VÄLITTÖMÄSTI ISÄNNÖITSIJÄLLE