Asukkaille

TULO- TAI MUUTTOILMOITUS
Alla olevalla lomakkeella voit tehdä muuttoilmoituksen, mikäli olet muuttamassa tai lähtemässä Isännöintitoimisto Bonumis  Oy:n isännöimästä taloyhtiöstä.
HUOM!! 
Maistraattiin tai postiin tehty ilmoitus ei välity isännöintitoimistolle.  

TALOKIRJAOTE

Tällä lomakkeella voit tilata talonkirjaotteen. Otetta tarvitaan tyypillisesti silloin, jos asut vuokra-asunnossa ja haet asumistukea KELAlta. Ote voidaan toimittaa vain, mikäli asukas/asukkaat ovat tehneet muuttoilmoituksen Postiin sekä taloyhtiölle. Talonkirjaotteen toimitusaika on 2–3 työpäivää ja sen  sen postitus maksaa 10 €. Sähköpostilla toimitus on ilmainen.

 Alla olevalla lomakkeella voit tehdä muuttoilmoituksen, mikäli olet muuttamassa tai lähtemässä Isännöintitoimisto Bonumis  Oy:n isännöimästä taloyhtiöstä. 

 

HUOM!! 
Maistraattiin tai postiin tehty ilmoitus ei välity isännöintitoimistolle.

VESIMITTARIN LUKEMA

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa asuntosi vesimittarin lukeman. Muista ilmoittaa sekä kylmän että lämpimän veden lukemat. Jos et tiedä vesimittarien sijaintia, kysy sijainti huoltoyhtiöstä

 

VASTUUNJAKO TAULUKKO
Kunnossapitovastuun jakautuminen asunto-osakeyhtiössä

Vuoden 2010 asunto-osakeyhtiölaissa säädellään osakkaan ja yhtiön välisen kunnossapitovastuun rajoista.
Yhtiöjärjestyksellä voidaan määrätä kunnossapitovastuusta myös toisin. Jos yhtiöjärjestyksessä on asiasta määräyksiä, niitä noudatetaan.
Laki ei mitätöi vahingonkorvausvastuuta.
Edelleen pätee: se maksaa, joka rikkoo.

Jäljempänä oleva yleinen vastuunjakotaulukko pätee normaalista asumisesta, kulumisesta ja vanhenemisesta johtuviin vikaantumisiin. Taulukosta riippumatta noudatetaan sitä yleistä periaatetta, että osakas vastaa hankkimistaan asennuksista, elleivät kyseessä ole sellaiset yhtiön kunnossapitovastuulla olevat asennukset, jotka eivät oleellisesti poikkea yhtiön käyttämistä. Sitä laissakin säädettyä periaatetta noudatetaan, että mikä ei ole osakkeenomistajan vastuulla, on yhtiön vastuulla.